Sälj dina fakturor och få kapital till företaget

Om du vill frigöra kapital till ditt företag kan en process kallad factoring vara ett sätt att gå till väga. Det innebär att ett annat företag köper upp dina öppna fakturor. Du får vanligtvis betalning för dessa fakturor inom 24 timmar. Ett annat uttryck för factoring är även finansiering av kundfordringar.

Den främsta anledningen till att företag väljer att gå tillväga på detta sätt, är för att få sina fakturor betalda snabbt. Detta för att undvika att vänta i flera månader som det dessvärre annars kan ta en kund att betala. Med factoring får företagen på så sätt in det ökade kassaflöde de behöver för att betala anställda, hantera kundorder och ta fler affärer exempelvis. Läs mer om factoring här.

Vilka företag använder sig av detta?

Företag i alla storlekar, från enmansföretag till stora, börsnoterade jättar använder alltså factoring som ett sätt att bygga kassaflöde. Factoring är ofta använt i branscher som transport, tillverkning, entreprenad, textilier, oljefältstjänster, hälsovård, bemanning eller lager. Många företag använder således de likvider som blir genererade från factoring för att betala för lager, köpa ny utrustning, anställa personal eller utöka verksamheten. Vänd dig till Krea för att få höra mer om dina möjligheter till finansiering av kundfordringar.