Därför ska du göra en varumärkesundersökning

varumärke_252937336

Som företag har du ett ansikte utåt som är viktigt att vårda. Ett varumärke är något som dina kunder kommer i kontakt med – och det bästa sättet att försäkra dig om att ditt företag är ansett och får en strid ström av nya kunder även långsiktigt är att ha ett bra varumärke. Det kan dock vara svårt att veta precis vad folk tycker om just ditt företag eller din organisation. Därför kan en varumärkesundersökning vara ett praktiskt sätt att få bättre koll på vad ditt varumärke symboliserar för människor. Här är några skäl till att en varumärkesundersökning kan göra underverk för ditt jobb.

En varumärkesundersökning kan vara bra ur flera synpunkter. En anledning är att det låter dig veta vad ditt företag är bra på – och vad du behöver förbättra. Om varumärkesundersökningen exempelvis avslöjar att ditt varumärke har en låg trovärdighet är risken stor för att du tappar kunder. Då kan du sätta in specifika åtgärder som ser till att du kommer tillrätta med problemet. Ett annat sätt att använda sig av en varumärkesundersökning är att se till att anpassa marknadsföringen efter den. Den kan bland annat hjälpa dig att hitta din målgrupp och se till att din marknadsföring blir mer effektiv.

En varumärkesundersökning kan bestå av flera olika delar som påverkar hur undersökningen utförs. Det är dels undersökningen av hur varumärket uppfattas utåt – av kunder, konkurrenter och allmänheten. Den utförs bland annat genom intervjuer och enkäter bland människor för att ta reda på vad de tycker om ditt varumärke. En annan del av varumärkesundersökningen ligger i att ta reda på hur ni uppfattar varumärket inifrån företaget. Hur ser företagets anställda på värdegrund och annat som påverkar verksamheten? Sådana aspekter kan också ingå i en undersökning av företagets varumärke och bidrar till att ge en mer heltäckande bild som slutresultatet.