Flytta till ett större kontor

Börjar ditt företags kontor bli för trångt? Om så är fallet bör du omedelbart börja planera för ett större kontor. Att hitta rätt lokaler och att flytta ett kontor kan ta tid så vänta inte tills situationen blir akut.

Planera

Innan du börjar leta efter lokal bör du göra en analys av vad det är du behöver. Läget är viktigt men vad är egentligen ett bra läge? Behöver du ett kontor i centrala staden eller är det kanske bättre att försöka hitta ett kontor närmre dina kunder? Om du till exempel vill hitta större kontor i Trollhättan kanske du kan få en större lokal en bit utanför centrum med lägre hyra än ett litet kontor mitt i stan.

Vad tycker personalen?

Det är viktigt att du får med dig personalen och att de inte är motståndare till flytten. Tänk också på personalen när du planerar flytten. Se till att det finns bra kommunikationer och parkering i anslutning till det nya kontoret. Att flytta är en process, ge personalen tid att vänja sig vid tanken på en flytt.

Planera flytten

Ta med dig personalen till det tänkta nya kontoret och låt dem vara med att utforma arbetsplatsen.