Handla på börsen

Börsen är en slags marknadsplats för handel av aktier och andra liknande värdepapper. Utöver aktier kan man köpa och sälja obligationer, optioner och terminer och mycket mer på börsen. Alla dessa handlar om investeringar som kan gå lite hur som helst, därför gäller det att investera rätt.

För att kunna investera rätt bör du veta vad du håller på med, annars är risken stor att du går med förlust. Här i Sverige är det framför allt Stockholmsbörsen man menar om man pratar om börsen. Stockholmsbörsen drivs av ett företag som heter OMX, som driver börserna i flera andra länder med det gemensamma namnet The Nordic Exchange. Företaget blev ganska nyligen en del av NASDAQ OMX Group. Det finns många börser runt om i världen, i USA till exempel finns American Stock Exchang (AMEX) och New York Stock Exchange (NYSE) som är världens största börs.

Tidigare har börserna varit handelsplatser för värdepapper och liknande. Numera styrs allting elektroniskt, du kan alltså köpa värdepapper och annat på din dator. Innan var man alltså tvungen att ta sig till börserna för att kunna investera i aktier och liknande, därför var det inte alls lika många som höll på med den sortens investeringar. I och med att börshandeln blev elektroniserad växte också antalet investerare betydligt. Att behöva åka upp till Stockholm för att göra en investering känns för de flesta ganska onödigt, men att sitta hemma och göra det vid datorn är väldigt enkelt. För att kunna göra det via datorn behöver du ett VP-konto, ett värdepapperskonto, som du kan få tillgång till via din bank eller fondkommissionär.

Sedan är ju självklart den viktigaste frågan vad du skall investera i. Det finns många olika sorters aktier och värdepapper, vilket gör det svårt at välja. Det som ofta anses vara mest stabilt är att sprida ut investeringen mellan många olika så att du inte förlorar hela investeringen om företaget skulle gå i konkurs. Du kan också välja mellan högrisk och lågrisk aktier, även där anses det vara vettigt att välja några säkra och några mindre säkra. De som har hög risk är det liten chans att tjäna på men det är mer troligt att du tjänar mycket i så fall, det är också mer troligt att företaget går i konkurs. Lågrisk aktier brukar vara mer stabila, inte så stor vinst men oftast inte några större förluster. Genom att sprida ut investeringen kan du tjäna mycket men risken att förlora speciellt mycket är inte så stor.