Olika börsmarknader

Wall street

Här får du kort info om de tre vanligaste börsmarknaderna att handla på här i Sverige.

Stockholmsbörsen

Detta är en marknadsplats för handel med olika typer av värdepapper, exempelvis aktier, obligationer, förlagsbevis med mera. Grunden till det som idag kallas för Stockholmsbörsen var den varuhandel som skedde på stortorget i Stockholm redan på 1600-talet. Sedan 2008 så ägs Stockholmsbörsen av Nasdaq OMX group.

Nasdaqbörsen

NASTAQ OMX är alltså ägaren till bland annat Stockholmsbörsen och är en elektroniskt baserad börs där över 3200 företag är listade. På denna börs är i regel snabbväxande och större potential än de som finns på nästa post här i listan. Men med det sagt så är det samtidigt som hög potential, företag med hög risk.

New York-börsen

New York Stock exchange, eller New York-börsen som vi oftast kallar den här i Sverige är världens största börs, med sitt säte på Wall Street i New York. Man har närmare 3000 företag listade i sin börslista och det sammanlagda marknadskapitalet är svindlande 25 biljoner dollar – en ogreppbar summa.

Källa: Wikipedia.