Skapa tillväxt

Alla företag vill ha en ökad tillväxt, men det är inte alltid lätt att veta hur det ska gå till. Den moderna tekniken har skapat nya förutsättningar samtidigt som det ibland kan behövas expertis utifrån.

Ta hjälp av en konsult

Tillväxt

Ett sätt att skapa tillväxt är att anlita en utbildad konsult. Om du exempelvis handlar med offentliga affärer finns det mycket att ta hänsyn till för att bli framgångsrik. Trots det brukar många endast försöka vinna anbuden genom att ha det lägsta priset. En stor konkurrens och dålig kunskap gör att det i vissa fall till och med kan bli en förlustaffär att vinna ett anbud. Om du förlorar anbud efter anbud sänker det till slut ditt företags trovärdighet. En konsult kan hjälpa dig att vinna fler anbud och tjäna mer pengar. Det kräver mycket kunskap och erfarenhet för att bli duktig på att vinna anbud till bra priser och det lönar sig därför att söka hjälp.

Använd dig av sociala medier

Affärsliv skriver om en europeisk studie som visar att majoriteten, sjuttio procent, av cheferna tror att användandet av sociala medier leder till en snabbare tillväxt. Det som förvånar något med studien är att seniora chefer använder sig av sociala medier i högre utsträckning än juniora, men i Sverige existerar inte den skillnaden.

Ett sätt att nå ut

Sociala medier är ett bra sätt för företag att nå ut till sina kunder. Fördelen med sociala medier såsom bloggar är att företagen kan skriva om sin syn på saker utan att det förvrängs i annan media. Det är dessutom ett bra ställe att finna nya målgrupper på samt för att bemöta kritik från kunder. Närheten till kunderna bidrar till att göra dem mer engagerade.

Fler delägare

Det finns många företag, både enskilda näringsidkare och handelsbolagsdelägare, som väljer att byta företagsform till aktiebolag när verksamheten har vuxit till en viss nivå. Fördelen med detta är att man lättare kan ta in delägare som faktiskt kan tillföra kompetens, kapital och kontaktnät som alla kan hjälpa till att skapa tillväxt. Alternativt, om man vill stanna kvar som ensam ägare i företaget kan man välja att ha en styrelse med erfarna personer som också kan hjälpa företaget att växa. Väljer man rätt kan man få en rad av olika råd i alla steg i tillväxten.

Nätverkssamarbete

Man kan även välja att ingå i samarbete med andra företag, detta kan vara så enkelt som att söka sig till sin lokala orts företagarorganisation. Lokala samarbeten har många fördelar då det bland annat är lättare att träffas och dela kunskap. Sedan beroende på vilken typ av bransch man är aktiv inom kan det även vara bra att ha en nationellt nätverk att samarbete med.