Vikten av bra ledarskap

Styrelsen och ledningen för ett börsnoterat bolag har ett enormt ansvar gentemot aktieägarna. För att företaget skall gå bra så krävs det rätt personer på rätt position. Något som är extra viktigt i chefsroller.

Felrekryteringar är något som nästan alla av Sveriges företag har upplevt. Många siffror pekar på att över var tionde rekrytering blir misslyckad på grund av att kompetens saknats eller den anställde själv slutat innan den har hunnit bidra till  företagets produktion och tillväxt.

Felrekryteringar är dyra

en arbetsintervju

Exakt vad en felrekryteringen i genomsnitt kostar varierar enormt men de flesta håller med om att kostnaden rör sig om allt från ett par hundra tusen kronor till mångmiljonbelopp. För en vanlig anställd så ligger kostnaden huvudsakligen i produktionsbortfall från andra anställda då de skall lära upp rekryten samt dess egna låga produktivitet som gör att hen inte betalar för sig. Innan man insett att detta är ett problem som inte går att lösa så kan kostnaderna ha skenat iväg enormt. Därtill tillkommer vad själva rekryteringsprocessen faktiskt kostat i både pengar och arbetstid.

Om positionen dessutom är högre upp i företaget kan påverkan vara mycket större. Fel val där kan dels leda till val som kostar företaget mycket pengar samt destruktiva kulturförändringar. Även de andra posterna så som rekrytering och lönekostnader kostar mer på en sådan position vilket än en gång förvärrar problematiken.

Hur man undviker det

Man kan aldrig vara helt säker på att en person passar för jobbet för än man faktiskt testat men det finns sätt att minska riskerna. Att själv investera sin tid i rekryteringsprocess kan vara en bra början. Detta blir extra viktigt om man behöver tillsätta många personer för lägre tjänster. Att då ha ett system där man effektivt och kvalitativt kan gallra ut möjliga kandidater förbättrar oddsen enormt.

Det finns litteratur att låna och köpa som berättar mer om hur man ska föra en bra arbetsintervju. Gör några låtsasintervjuer där ni testar olika frågor och försöker att hantera olika personligheter. Ni måste också vara tydliga med vad ni söker för person och vilka arbetsuppgifter som ni erbjuder. Det är också viktigt att förklara ifall det finns en karriär att bygga på jobbet, eller om det är en arbete som har en tidsbegränsning. Om de anställda får annan information efter de har börjat, kommer företagets rykte att försämrats om den anställde känner sig lurad eller illa behandlad.

Headhunting

Att anlita ett väl ansett företag som arbetar inom headhunting resulterar oftast i ett ännu bättre resultat än att rekrytera själva. De har lång erfarenhet av att både se ett företags kultur och behov av kompetens och sedan matcha det med möjliga kandidater. Om man jämför med kostnaden av en misslyckad rekrytering så blir det dessutom ett väldigt attraktivt val att göra för chefer eller andra nyckelpersoner inom företaget.