Vad är en aktie

Enkelt kan man säga att en aktie är att man äger en del i ett företag som är registrerat som aktiebolag. Detta innebär att du som aktieägare också har rätt att vara med vid bolagsstämmor om du har rätt typ av aktie vill säga. Du har möjligheten att ställa frågor och lyssna på vad bolagsledningen har att säga.

Större bolag brukar ofta dela upp sina aktier mellan till exempel A och B aktier där skillnaden består av att rätten att rösta på bolagsstämman gäller för A-aktie men inte för B-aktie. Det är den enda skillnaden, det brukar vara samma utdelning på en A- och B-aktie. Så när du tänker köpa en aktie i ett företag så fundera på om du vill engagera dig och finnas med på bolagsstämmor för att kunna rösta då bör du köpa den aktie som ger dig rösträtt. Som småsparare så spelar detta ingen större roll.

Det är bra att man känner till grunderna om vad en aktie är, om du tänker att spara lite för att få någon form av avkastning (tjäna pengar) så kanske det inte är av samma betydelse att veta alla innebörder och hur bolagsstyrelser är uppbyggda. För att få avkastning så gäller det att sälja vid rätt läge och det är om kursen har stigit markant. Du kan få utdelning på dina aktier och det sker om företaget du har köpt aktier i delar ut från deras vinst till aktieägarna. Då kan man välja att ta ut den utdelning man fått eller investera åter i nya aktier. Om företaget du äger aktier i skulle bli uppköpta och du blir tvungen att sälja din aktier i så kallad tvångsinlösen så brukar oftast kursen på aktien öka och du får en bra avkastning vid denna försäljning.