Vad händer vid avveckling av aktiebolag

Konkurs

Att vara framgångsrik på aktiemarknaden handlar om att kunna se saker i ett långsiktigt och ett kortsiktigt perspektiv. Vilka bolag kommer på sikt att vara lönsam att investera i nu, och vilka är för närvarande på botten men snart på väg uppåt – och så vidare. Men vad händer om man misslyckas och satsar på ett bolag som går i konkurs?

Problematiskt läge för aktieägarna

Om det skulle vara så att man står som aktieägare för ett bolag som försätts i konkurs så är man faktiskt i ett rätt knivigt läge. För i ögonblicket då bolaget går i konkurs eller likvideras (läs mer om vad en likvidation är på likvidationer.com), så upphör den organiserade handeln med aktien och värdet räknas därifrån som noll kronor – oavsett tidigare aktievärde. För företag som försätts i likvidation så gäller detta från den dagen likvidationen är avslutad. Finns det ett restvärde i bolaget så kommer detta att delas ut till aktieägarna och aktievärdet vid avslutad likvidation anses detta vara det försäljningspris som aktieägarna får per aktie. Problemet här är att aktieägarna är alltid de som står sist på listan när det kommer till möjligheten att få tillbaka några pengar. Beroende på hur komplex verksamheten och dess utredning vid konkurs och likvidation är, så bestäms tiden innan man har någon möjlighet att eventuellt få några pengar. En konkursutredning kan nämligen ta från fyra månader upp till flera år att utreda, så man får förvänta sig att det kommer att ta tid om man ens ska ha möjlighet att få några pengar överhuvudtaget.

Två tips för att undvika att förlora pengar

  • Fall inte för frestelser – Det kan vara lockande att hoppa på aktier som har tappat mycket i värde i hopp om att det ska vända uppåt igen. Då måste det finnas starka tendenser som pekar på detta – annars kan man förlora hela slanten.
  • Håll dig undan osäkra bolag – Ett typiskt varningstecken på ett osäkert bolag är de som tagit in nytt kapital upprepade gånger, men ändå inte fått någon ordning på verksamheten.